Yesu Nazalɛtitɔn we oyɛ ɖiɖexlɛ do saxwɛgbe mɛ

Oyɛ ɖiɖexlɛ xe nyi onu sɔ ɖo onyi a bo ɖe ɛmɛ xena Yesu nyi sɔ xlɛ ɛmɛ ɖekpekpe ji dogbɔn Ɛwɛn Nywɛ xena Lwiki wlan ji. Yesu we oxo xena e lɔ ye kpodo ŋudandonu xeye na e wasi ye, nɔ kpaca do ɛmɛye taŋu, sɔn jiji hwenu etɔn gbɔɔn do va yi jɛ finfɔn sɔn oku etɔn kpodo sinsɔn yi jiŋukunsin etɔn ji, onu kpaca ɛmɛ kɛɖɛ wɛ e nyi.
Mi kpɔn oyɛ xe le akpa kleŋu kleŋu etɔnye mɛ a bo do nyɔ oxo xena Lwiki we wema lɔ do ŋudandonuye xeye na Yesu wasi kpodo okpan xeye na e na ye wu.

Yesu

Oyɛ ɖiɖe xe nyi omɔ xe ji na ye gbɔn bo do sɔ ɛmɛ xena Yesu nyi sɔ xlɛ ceɖe-ceɖe ɖi lena Ɛwɛn Nywɛ xena Lwiki wlan lɔ-ɛ ɖo ha. Yesu onu wiwaye, nɔ kpaca do ɛmɛye taŋu, sɔn jiji hwenu etɔn gbɔɔn do va yi jɛ finfɔn sɔn oku kpodo jiŋukunsin sinsɔn yi etɔn, nyi ŋudandonu we onu ɖe bo hu onu do ɛmɛye. Mi gbɔn oyɛ xela ji a bo do kpɔn lena e zan ɛgbɛ etɔn ɖo, ŋudandonu xeye na e wasi ye, okplan xeye na e na ye kpodo lena e ɖe owan yiyi ɖaxo etɔn sɔ xlɛ ɖo.

Na mi jlo na xɔ agban xe la, mi va odanwaxwe míatɔn le Duntun, le Gbɛkɔn alo mi ba yɔ okantitɛmɔ xeye:

97 58 97 76

94 42 48 94

96 02 50 89