Biblu we akpa ɖeye

Téléchargements: 

Egbe fifi, ye tɔ Biblu winwlan do saxwɛgbe mɛ  ji. Le fifi trololo, wema ɖeye o sɔgbe. Mi wɛ dɔn, mí sɔ Ɛwɛn Nywɛ xena Lwiki wlan do Yesu wu we akpa ɖeye, Lwiki we wema la blebu, kpodo Titɔ eji we wema la blebu, sɔ ɖo dogba la ji na mi. Na e ɔn su can, Mawu ɛgbɛɖotɔ xeni nɔ hwlɛn akɔtaye gan, bo hwlan saxwɛye can gan, we oxo wɛ.

I P Verset plus Image 3.jpg