Onu trɔ wlan do ogbe bu mɛ

Ogbɛta Saxwɛgbe Na Yi Ŋukɔn, jɛ okpɔ kpodo Wycliffe Benɛ, kpodo SIL -Togo Benɛ, ye bo nɔ do wa odan do okpɔ a bo do   trɔ wlan  onu do ogbe bu mɛ, a bo do kplan nyɔwlan nyɔxlɛ ɛmɛye a bo mɔ do kan ŋukɔn yiyi na Winwlan Kinkwɛnye.

Le onu trɔ wlan do ogbe bu mɛ we akpa ji:

Le akpa xe ji, Biblu we akpa susu o nyi winwlan do saxwɛgbe mɛ, ye bo vɔ odan le ye wu seŋu.

Mi na kpɔn : Titɔ e ji we wema, Matye, Maki, Jan, Odanwiwa ɛmɛ dindɔnye,  1 Kɔlɛntitɔye, Galatitɔye,  Filiputɔye, Kolɔsutɔye, 1 Tɛsalonikatɔye, 2 Tɛsalonikatɔye, 1 Timɔte, 2 Timɔte, Titu, Filemɔ, Jaki, 1 Piyɛ, 2 Piyɛ, 1 Jan, 2 Jan, 3 Jan, Jwidi, Ɖiɖexlɛ. Wema mɛ zɛtɛye o nyi winwlan, odan boo vɔ le ye wu seŋu. Susu bo mɔ le ye mɛ, mí bo o ɖe ye tɔn do wema ji.  Maki we wema, mí ɖe tɔn do wema ji bo mɔ ɖe xixlɛ etɔn la can tɔn-ɛ do omɔ ji.

Le fifi trololo, e drɔn wema ɛnɛ   okan cica yɔyɔ la we odan ba do vɔ. Le wema ɛnɛ laye mɛ Hlɔmatɔye we wema kpodo Efɛzutɔye o nyi winwlan, e bo drɔn odan gbokpwe ɖeye wɛ mí na wasi le ye wu, e ba do vɔ. 2 Kɔlɛntitɔye we wema kpodo Heblitɔye we wema, alɔ ɔn jɛ ye wu hɔnɖyo, vɔ le maɖen-madɛn mɛ fifi, mí na jɛ yee can trɔ wlan do saxwɛgbe mɛ ji.

Partager